Een kind krijgen

Moeder of vader worden van een kind heeft meestal een grote impact op je financiën. Het verzorgen en opvoeden van een kind kost veel geld. Misschien daalt je inkomen omdat je minder gaat werken om voor je kind te kunnen zorgen. Vanuit de overheid zijn er diverse toeslagen om de extra kosten waarmee het zorgen van een kind gepaard gaat, op te kunnen vangen.

Heb je een vraag over geld of wil je inzicht in jouw financiële situatie? Maak dan gelijk een afspraak op één van onze locaties.

Maak een afspraak

 • Kinderbijslag

  Kinderbijslag is een tegemoetkoming van de overheid voor de kosten die je maakt voor je kind. Je krijgt kinderbijslag via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor je eerste kind vraag je kinderbijslag aan via de website van de SVB. Krijg je al kinderbijslag voor een eerder kind? Dan past de SVB het bedrag zelf aan en hoef je kinderbijslag niet opnieuw aan te vragen.

 • Belastingdienst

  De belastingdienst betaalt het Kindgebonden budget uit. Dit is bedoeld om de extra kosten van het opvoeden en verzorgen van een kind, op te vangen. Het Kindgebonden budget wordt in principe automatisch aan je uitbetaald nadat de Kinderbijslag in werking is getreden. Gaat dit niet automatisch dan kun je het KGB aanvragen via de site van de belastingdienst. De hoogte van het KGB hangt af van de hoogte van je inkomen, het aantal kinderen dat je hebt en de hoogte van je vermogen (spaargeld bijvoorbeeld). Naast het Kindgebonden budget  kun je ook nog recht hebben op de combinatie korting als je de zorg voor je kind combineert met een betaalde baan (minimale inkomsten ongeveer 4800 euro bruto per jaar. De combinatiekorting is niet een bedrag dat je krijgt gestort maar dat in mindering gebracht wordt op het bedrag dat je betaalt aan inkomstenbelasting.

 • Vergoeding kinderopvang

  Met een lager inkomen heb je vaak recht op een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de site van het Nibud. Ook wanneer je geen werk hebt, heb je soms recht op een kinderopvangtoeslag. Volg je bijvoorbeeld het traject naar werk en gaat jouw kind naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang? Dan kun je voor de kosten van kinderopvang een tegemoetkoming bij de gemeente aanvragen. Kijk op de volgende pagina van de gemeente Den Haag voor meer informatie en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.

 • Wijzer in Geldzaken

  Op de website Wijzer in Geldzaken vind je een compleet overzicht van met welke kosten je te maken krijgt en welke regelingen er zijn wanneer je een kind krijgt.

 • Toeslagpartners en fiscaal partnerschap

  Als je ongehuwd samenwoont zonder kinderen, ben je over het algemeen geen toeslag- of fiscaal partner. Dit veranderd als je in het lopende jaar gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat, een samenlevingscontract afsluit, een kind krijgt samen, een kind ingeschreven wordt op hetzelfde woonadres en/of je beiden eigenaar bent van de koopwoning waarin je allebei woont. Dit kan van invloed zijn op de toeslagen die je ontvangt van de overheid. Zie voor meer uitleg over de voor- en nadelen van het fiscaal partnerschap de site van de consumentenbond of de site van de belastingdienst.

Bel ons voor een afspraak via: 070 353 61 88 (bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 16:30).